عبدالله گل : ترکیه کشوری نیست که در آن کودتا به پیروزی برسد

عبدالله گل : ترکیه کشوری نیست که در آن کودتا به پیروزی برسد

رئیس جمهوری سابق ترکیه در واکنش به کودتای نظامی اخیر در این کشور اظهار داشت: ترکیه کشوری نیست که در آن کودتا به پیروزی برسد. به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، «عبدالله گل» رئیس جمهوری سابق ترکیه به کودتای نظامی اخیر...