حضور مردم در صحنه وفاق ملی را تثبیت می کند حجت الاسلام اشکوری:

حضور مردم در صحنه وفاق ملی را تثبیت می کند

حجت الاسلام اشکوری یکی از اصلی‌ترین اصول سیاسی در اداره کشور را حضور سیاسی مردم توصیف کرد و گفت: حضور سیاسی بیشتر در عرصه سیاسی و به صورت خلاصه مشارکت سیاسی بیشتر نشانگر مشروعیت بیشتر نظام مورد نظر است. به گزارش پرس...