آزاد سازی ۳ روستای استراتژیک در استان الأنبار ارتش عراق خبر داد؛

آزاد سازی ۳ روستای استراتژیک در استان الأنبار

عبدالمحسن العباسی از فرماندهان ارتش عراق در سخنانی از آزادسازی ۳ روستای استراتژیک «البوخنفر»، «البوطه» و «البوجاسم» خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه سومریه نیوز، نظامیان ارتش عراق همچنان به پیشروی های...