نوشته هایی با برچسب "عبد الحسین خسرو پناه"

علت گرایش به غیر شناختاری بودن زبان دین چیست؟ گفتاری از عبدالحسین خسرو پناه؛

علت گرایش به غیر شناختاری بودن زبان دین چیست؟

به گفته خسروپناه ،پژوهشگر فلسفه دین هر یک از این زبان‌های علم، فلسفه، هنر و دین، بازی زبانی مستقل و متمایزی بوده که نمی‌توان آن را با معیارهای حاکم بر بازی زبانی دیگر مورد سنجش قرار داد. به گزارش پرس شیعه؛ عبد الحسین...

تجربه و مشاهده مقدم بر عقل نیست خسرو پناه:

تجربه و مشاهده مقدم بر عقل نیست

به عقیده خسرو پناه، هم تاریخ علم، گواهی می دهد و هم منطق ثابت می کند که اصولا تجربه و مشاهده مقدم بر عقل نیست، بلکه باورهای عقلی ماقبل تجربی وجود دارند. به گزارش پرس شیعه؛ عبدالحسین خسرو پناه، مدیر موسسه پژوهشی حکمت و...

تفاوت ایدئولوژی با علم و فلسفه

تفاوت ایدئولوژی با علم و فلسفه

هر ایدئولوژی، یک مرحله انتقادی نسبت به وضع موجود دارد؛ یعنی ایدئولوژی نسبت به آنچه الآن هست چه معنوی، چه مادی، چه سیاسی و... یک حالت انتقادی دارد. به گزارش پرس شیعه؛ عبدالحسین خسرو پناه، مدیر موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه...

چرا اهل عرفان گرفتار شطح شدند؟ گفتاری از حجت الاسلام خسروپناه؛

چرا اهل عرفان گرفتار شطح شدند؟

حجت الاسلام خسروپناه گفت: از آن جا که معصوم هیچ گاه گرفتار تنگنای زبانی نمی شود در آثار و ادعیه ایشان شطح وجود ندارد. به گزارش پرس شیعه، گفتاری از حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی حکمت و فلسفه...