آیا انتقامجوی نوجوان داعش، به بلژیک رسیده است؟

آیا انتقامجوی نوجوان داعش، به بلژیک رسیده است؟

موضوع ورودِ برادر مغز متفکر عملیات داعش در پاریس به بلژیک و وعده اجرای عملیات انتقامجویانه در این کشور برای اجرای وصیت برادر، سازمان های اطلاعاتی اروپا را به تکاپو انداخته است. به گزارش پرس شیعه؛ مقامات بلژیکی نشانه...