تائید حکم حبس فعال حقوق بشری در کویت

تائید حکم حبس فعال حقوق بشری در کویت

دادگاه عالی کویت روز دوشنبه حکم یک سال حبس برای عبدالحکیم الفضلی فعال مدافع حقوق بشر کویتی و ۵ نفر دیگر را به دلیل شرکت در تظاهرات، تائید کرد. به گزارش پرس شیعه؛ در حکم دادگاه کویتی آمده است که این ۶ نفر به دلیل شرکت در...