وزیر ارتباطات پاکستان از سمت خود استعفا داد

وزیر ارتباطات پاکستان از سمت خود استعفا داد

عبدالحکیم بلوچ وزیر ارتباطات پاکستان از سمت خود استعفا کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه پاکستان، عبد الحکیم بلوچ وزیر ارتباطات پاکستان از سمت خود استعفا کرد. وی درخواست استعفای خود را به دفتر نخست وزیری...