مسؤول جمعیت شیعه مغرب بازداشت شد

مسؤول جمعیت شیعه مغرب بازداشت شد

جمعیت رسالت گرایان ترقی خواه مغرب که برخی از اعضای آن را فعالان شیعه تشکیل می دهند، بازداشت رییس این انحمن در روز پنجشنبه گذشته در شهر فاس را به فعالیت های حقوقی و انجمنی مرتبط دانست. به گزارش پرس شیعه؛ برخی منابع...