حکم اعدام بمب گذار مسجد شیعیان کویت تائید شد

حکم اعدام بمب گذار مسجد شیعیان کویت تائید شد

این دادگاه تائید کرد که عبد الرحمن صباح سعود یکی از بدون های کویتی که در ژوئن (تیرماه) سال گذشته تروریست عربستانی را به این مسجد رسانده بود، اعدام خواهد شد. به گزارش پرس شیعه؛ بدون  ها یا  البدون به معنی افراد بدون...