واگذاری دو جزیره مصری به عربستان جنجال ساز شد

واگذاری دو جزیره مصری به عربستان جنجال ساز شد

خبر ترسیم مجدد مرزهای مصر و عربستان و احتمال عقب نشینی مصر از تملک خود بر دو جزیره تیران و صنافیر در شبکه های اجتماعی جنجال به راه انداخته است. به گزارش پرس شیعه؛ این خبر نخستین بار توسط عبدالرحمن یوسف خبرنگار مصری در...