عبد العزیز بن عبد الفتاح القارئ کیست؟

عبد العزیز بن عبد الفتاح القارئ کیست؟

أبو مجاهد عبدالعزیز بن عبدالفتاح بن عبدالرحیم بن محمد القارئ المدنی، رئیس مجمع مصحف مدینه و خطیب مسجد قبا و یکی از وهابیون تندرویی است که فتوی به کفر شیعیان داده است. وی در سال ۱۳۶۵ هجری قمری در شهر مکه به دنیا آمد. و پس...