گاف مفتی عربستان برایش گران تمام شد

گاف مفتی عربستان برایش گران تمام شد

منابع رسانه ای با توجه به آفتابی نشدن شیخ عبدالعزیز آل الشیخ مفتی سعودی ها در روزهای اخیر به ویژه عدم ایراد خطبه عرفه، گمانه زنی های زیادی را در این باره مطرح کرده اند. به گزارش پرس شیعه به نقل از رای الیوم، پس از انصراف...