رژیم سعودی یک فعال حقوق بشر را به ۸ سال زندان محکوم کرد سازمان عفو بین الملل اعلام کرد؛

رژیم سعودی یک فعال حقوق بشر را به ۸ سال زندان محکوم کرد

سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که دادگاهی در عربستان سعودی روز یکشنبه یک فعال مدافع حقوق بشر در این کشور را به هشت سال زندان محکوم کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که دادگاهی...