آتش‌ سوزی ماهشهر کویت را به حالت آماده‌ باش در آورد

آتش‌ سوزی ماهشهر کویت را به حالت آماده‌ باش در آورد

عبدالله العلی مدیر کل اداره کل دفاع مدنی (معادل آتش‌ نشانی) کویت اعلام کرد دستگاه‌ های امنیتی این کشور تمام تدابیر برای تعامل با هر تغییر و اتفاق احتمالی ناشی از آتش‌ سوزی بندر ماهشهر ایران را اتخاذ کرده‌اند و آماده...