خون شهدای ایران باعث عزت شیعه در سراسر جهان شده است طلبه نیجریه‌ ای:

خون شهدای ایران باعث عزت شیعه در سراسر جهان شده است

اهواز - عبدالله برلو طلبه نیجریه‌ای مقیم ایران گفت: خون شهدای هشت دفاع مقدس ایران باعث عزت و گسترش شیعه در سراسر جهان شده است. به گزارش پرس شیعه؛ «عبدالله برلو» طلبه سال پنجم مدرسه علمیه امام خمینی(ره) در حاشیه بازدید...