رئیس مجلس مشورتی عربستان با نواز شریف دیدار و گفتگو کرد

رئیس مجلس مشورتی عربستان با نواز شریف دیدار و گفتگو کرد

عبدالله بن محمد آل الشیخ رئیس مجلس مشورتی عربستان با نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «پاکستان»، «عبدالله بن محمد آل الشیخ» رئیس مجلس مشورتی(شورای انتصابی مشورتی)...