متاسفانه بعضی ها، قلم و زبان دشمن شده اند ؛ عوامل نفوذی دشمن بنا دارد فکرها را تخریب کنند جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه:

متاسفانه بعضی ها، قلم و زبان دشمن شده اند ؛ عوامل نفوذی دشمن بنا دارد فکرها را تخریب کنند

متاسفانه بعضی ها، قلم و زبان دشمن شدند و به هر بهانه اقدام به موضع گیری علیه سخنان رهبری انقلاب و ولی فقیه می کنند و حتی در بعضی مواقع خود را در جایگاه ولی فقیه می دانند وسخنان نابجایی مطرح می کنند. به گزارش پرس شیعه؛حجت...