بزرگداشت روز قدس، تکلیف دینی و ملی است سخنگوی رسمی جنبش اسلامی کردستان عراق:

بزرگداشت روز قدس، تکلیف دینی و ملی است

عبدالله حسن الوردی، سخنگوی رسمی جنبش اسلامی کردستان عراق تأکید کرد: بزرگداشت روز جهانی قدس یک تکلیف دینی و ملی برای همه مسلمانان است. به گزارش پرس شیعه به نقل از العالم، الوردی در مصاحبه با خبرنگار شبکۀ العالم گفت: همه...