دلایل بازگشت «جبهه النصره» به داخل شهر حلب

دلایل بازگشت «جبهه النصره» به داخل شهر حلب

انتشار اخبار «عملیات بزرگ آزادسازی شهر حلب»، گروه تروریستی «جبهه النصره» را واداشته است بیشتر نیروها و تجهیزات خود را به داخل این شهر منتقل کند. به گزارش پرس شیعه، روزنامه «السفیر» لبنان در یادداشتی به قلم «عبد الله...