رئیس سازمان خیر اسلامی منصوب شد

رئیس سازمان خیر اسلامی منصوب شد

عبد الله سهرابی، از سوی آیت الله محسن اراکی به سمت رئیس سازمان خیر اسلامی سخا منصوب شد. به گزارش پرس شیعه؛ طی حکمی از سوی آیت الله محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب، عبدالله سهرابی به سمت رئیس سازمان خیر اسلامی «سخا»...