بازداشت علما در بحرین از نوشیدن آب هم آسان تر شده است

بازداشت علما در بحرین از نوشیدن آب هم آسان تر شده است

معاون دبیر کل جمعیت العمل الاسلامی بحرین گفت: وارد شدن علما با لباس روحانیت به مراکز امنیتی به یک امر عادی تبدیل شده است. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام عبدالله صالح معاون دبیر کل جمعیت العمل الاسلامی بحرین پیرامون...