کتاب یهودی کیست؟ به چاپ دوم رسید از سوی دفتر نشر معارف؛

کتاب یهودی کیست؟ به چاپ دوم رسید

کتاب یهودی کیست نوشته دکتر عبد الوهاب المسیری، یهودپژوه مشهور مصری، با ترجمه اسماء خواجه زاده به چاپ دوم رسید. به گزارش پرس شیعه؛ کتاب یهودی کیست نوشته دکتر عبدالوهاب المسیری، یهودپژوه مشهور مصری، با ترجمه اسماء...