عبرت‌ گیری از سرگذشت جریان خوارج حجت‌ الاسلام سوزنچی؛

عبرت‌ گیری از سرگذشت جریان خوارج

در نوشتار پیش‌ رو دکتر سوزنچی به تبیین «عبرت‌گیری‌ های جریان خوارج متناسب با مقتضیات امروز»می‌پردازدو اشاره می‌کند که ماجرای خوارج و مباحثی مرتبط با این جریان همگی برای عبرت‌ گیری ازتاریخ است. به گزارش پرس شیعه؛...