ایران اهواز را اشغال کرده، عجم‌ها در محاصره اعراب هستند اهانت سیاستمدار برجسته کویتی

ایران اهواز را اشغال کرده، عجم‌ها در محاصره اعراب هستند

سیاستمدار سرشناس کویتی در سخنانی ضمن قیاس ایران و رژیم اسرائیل مدعی شد ایران که منبع تنش در منطقه است اهواز را با دارا بودن منابع فراوان انرژی به اشغال خود در آورده است. به گزارش پرس شیعه؛ یک سیاستمدار سرشناس کویتی در...