تصاویری از گذرگاه مهم بین عراق و اردن

تصاویری از گذرگاه مهم بین عراق و اردن

پس از اعلام کنترل کامل نیروهای عراقی بر گذرگاه مرزی این کشور با اردن، رسانه های عراقی عکس‌ هایی را از این گذرگاه مهم منتشر کردند. به گزراش پرس شیعه؛ سرلشکر ستاد "عمار الکبیسی" فرمانده نیروهای مرزبان منطقه دوم در استان...