رژیم سعودی، یک نظام تروریستی است انقلابیون بحرین:

رژیم سعودی، یک نظام تروریستی است

ائتلاف انقلاب ۱۴ فوریۀ بحرین، ملت های آزاده و سازمان های بین المللی را به موضع گیری در برابر نظام سعودی فراخواند و از آن ها خواست آل سعود را نظامی تروریستی در منطقه معرفی کنند. به گزارش پرس شیعه، ائتلاف انقلاب ۱۴ فوریۀ...