پاسخ علامه طباطبایی (ره) به شبهه عربی بودن قرآن

پاسخ علامه طباطبایی (ره) به شبهه عربی بودن قرآن

در بدو طلوع اسلام که دعوت از جزیرهالعرب به بیرون تجاوز نکرده بود طبعا خطابات قرآنی به امت عرب القا می‌شد ولی از سال ۶ هجرت که دعوت به بیرون شبه جزیره راه یافت هیچ موجبی برای «توهم اختصاص» نبود. شاید بارها چنین سخنی را...