جدال بر سر بازداشت عروسک بی حجاب در عربستان سعودی

جدال بر سر بازداشت عروسک بی حجاب در عربستان سعودی

مطبوعات عربستان سعودی، با انتقاد از عملکردِ غیر منطقی در توقیف عروسک تن پوش بی حجاب و رفتارهای خشونت بارِ کمیتۀ امر به معروف و نهی از منکرِ، ایجاد تغییرات در این کمیته را خواستار شدند. به گزارش پرس شیعه، اقدام عوامل...