عروسی سرخ داعش در تاجیکستان به هم خورد

عروسی سرخ داعش در تاجیکستان به هم خورد

سازمان امنیت تاجیکستان ۴ تروریست را دستگیر کرده که گفته شده اعضای گروه تروریستی داعش هستند. به گزارش پرس شیعه؛ مقام های تاجیک اعلام کردند که این ا فراد با اسم رمز "عروسی سرخ" قصد اجرای چند رشته عملیات تروریستی...