هشدار پلیس نسبت به عزاداری‌ های نامتعارف اطلاعیه نیروی انتظامی به مناسبت عاشورای حسینی

هشدار پلیس نسبت به عزاداری‌ های نامتعارف

نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ ای که به مناسبت محرم الحرام منتشر کرده است از هیئات و دسته‌جات حسینی خواست تا از انجام کنش‌های غیر عقلانی و انحراف آمیز، نظیر قمه زنی و بهره گیری از آلات و ادوات نا متعارف و موسیقی‌ها و...