عزاداری شیعیان حقیقی اجابت دعوت الله تبارک و تعالی

عزاداری شیعیان حقیقی اجابت دعوت الله تبارک و تعالی

عزاداری شیعیان حقیقی ، اجابت دعوت الله تبارک و تعالی و رسول الله و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین است . اجابت باید با خواسته متناسب باشد . برای اینکه جواب با خواسته مناسب و همخوانی داشته باشد باید مطابق تعلیمی باشد که...