عزت تنهایی در کلام مرحوم دولابی

عزت تنهایی در کلام مرحوم دولابی

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: صلاً اگر انسان خوب حساب کند می‌ بیند که همه به صورت فرد خلق شده‌اند. این هم که می‌گویند انسان جفت آفریده شده است، یعنی یکی با دیگری وقتی به هم بچسبند کمی تسلیت می‌یابند. «وَ...