هر کس که ایران را دوست دارد، در انتخابات شرکت کند حضرت آیت الله خامنه ای:

هر کس که ایران را دوست دارد، در انتخابات شرکت کند

رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که انتخابات دارای اهمیت است، فرمودند: همه، هر کس که ایران را دوست دارد، جمهوری اسلامی را دوست دارد، شکوه و عزت و عظمت ملی را دوست دارد، در این انتخابات شرکت کنند. به گزارش پرس...