جنایات آل سعود فراتر از کفار قریش ؛ سلب تابعیت شیخ قاسم خدمت به صهیونیسم عالم بر جسته اهل سنت لبنان تاکید کرد

جنایات آل سعود فراتر از کفار قریش ؛ سلب تابعیت شیخ قاسم خدمت به صهیونیسم

شیخ صهیب حبلی عضو تجمع العلماء‌ المسلمین در لبنان و از علمای برجسته اهل سنت این کشور، رفتارها و جنایات آل سعود را فراتر از رفتارها و جنایات کفار قریش توصیف کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ حبلی با محکوم کردن اقدام آل...