دبیران آموزش و پرورش اعتماد به نفس را به دانش آموزان بیاموزند آیت الله حائری شیرازی؛

دبیران آموزش و پرورش اعتماد به نفس را به دانش آموزان بیاموزند

عضو خبرگان رهبری گفت: معلمان مدارس نیز باید همراه با دانش آموزان به تربیت خود بپردازند تا بتوانند افرادی تأثیرگذار باشند. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله محی الدین حائری شیرازی شب گذشته در دیدار تعدادی از معلمان قمی به...