لزوم تقویت جایگاه کلام و تفسیر در حوزه های علمیه عضو شورای عالی حوزه تاکید کرد:

لزوم تقویت جایگاه کلام و تفسیر در حوزه های علمیه

اگرچه فقه واصول در گذشته و امروز جایگاه خاصی در حوزه دارد؛ اما امروز مباحث دیگر مانند تفسیر و کلام هم از جایگاه ویژه ای در حوزه برخوردار می باشد و این نگاه باید تقویت شود. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله حسینی بوشهری در...