منظور از اقدام و عمل در بحث حجاب ، بگیر و ببند نیست حجت الاسلام و المسلمین رفیعی:

منظور از اقدام و عمل در بحث حجاب ، بگیر و ببند نیست

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی با تاکید بر اینکه در بحث حجاب موضوع از صحبت کردن گذشته و فایده هم ندارد، ابراز داشت: باید در این زمینه اقدام و عمل شود؛ البته منظور از اقدام، بگیر و ببند و کارهای نظامی نیست. به گزارش پرس...