چون با مردان شنا نکردند، به آن‌ ها شناسنامه ندادند!

چون با مردان شنا نکردند، به آن‌ ها شناسنامه ندادند!

دولت سوییس، به سبب خودداری دو دختر مسلمان از حضور در جلسه آموزش شنا در استخر مختلط، از اعطای شناسنامه به آنان خودداری کرد. به گزارش پرس شیعه؛ این دو دختر، که نام آن ها اعلام نشده است، به روزنامه واشنگتن تایمز گفتند:...