عقاب جاسوس اسرائیلی در جنوب لبنان شکار شد!

عقاب جاسوس اسرائیلی در جنوب لبنان شکار شد!

اهالی منطقه بیت جبیل در جنوب لبنان در مرز با فلسطین اشغالی یک بهله عقاب جاسوس متعلق به رژیم صهیونیستی و حامل دستگاه موقعیت یاب "GPS" را پیدا کردند و به مسئولان لبنانی تحویل دادند. به گزارش پرس شیعه، اهالی منطقه بنت جبیل...