زنان عربستان سعودی عقدنامه خود را می‌ بینند!

زنان عربستان سعودی عقدنامه خود را می‌ بینند!

وزارت دادگستری سعودی، برای نخستین بار با اعطای یک نسخه از عقدنامه به زنان عربستانی موافقت کرد. به گزارش پرس شیعه؛ زنان عربستانی از این بعد می توانند طبق دستور "ولید المعانی" وزیر دادگستری سعودی، یک نسخه از عقدنامه خود...