سیاست رفتار گله ای عربستان سعودی

سیاست رفتار گله ای عربستان سعودی

رفتار گله ای یا Herd Behavior نظریه ای است که ویلیام دونالد همیلتون زیست شناس انگلیسی درباره علل دنباله روی از جمع بدون فکر و اندیشه، مطرح کرده است؛ این نظریه سپس در علم روانشناسی و اقتصاد و سیاست نیز بکار رفت. به گزارش پرس...