بزرگداشت علامه حسین اسعد بزی در لبنان برگزار شد

بزرگداشت علامه حسین اسعد بزی در لبنان برگزار شد

بزرگداشت یکی از علمای گذشته لبنان به نام شیخ حسین اسعد بزی در بنت جبیل برگزار شد. علامه بزی از شخصیت های استکبار ستیز تاریخ لبنان است که زیر بار دخالت عثمانی ها و فرانسوی ها در لبنان نرفت و هیچ گاه با حاکمان طاغوت سازش...