برای حفظ کرامت عراق، سفیر سعودی را اخراج کنید نماینده پارلمان عراق:

برای حفظ کرامت عراق، سفیر سعودی را اخراج کنید

یک نماینده دیگر پارلمان عراق ضمن محکوم کردن اظهارات سفیر سعودی در بغداد گفت: دولت عراق باید سفیر عربستان را اخراج کند. به گزارش پرس شیعه، علا عوده الناشی نماینده پارلمان عراق سخنان «ثامر السبهان» سفیر عربستان در بغداد...