قدرت مسلمانان در اراده آنهاست ؛ ضعف جهان اسلام در مقابله با چالش‌ ها موزادی مطرح کرد؛

قدرت مسلمانان در اراده آنهاست ؛ ضعف جهان اسلام در مقابله با چالش‌ ها

رئیس اجرایی سابق جنبش علمای اندونزی گفت: جهان اسلام در حال حاضر از ضعف در برابر تهدیدات و چالش‌ هایی که با آن مواجه است، رنج می برد. به گزارش پرس شیعه؛ هاشم موزادی رئیس اجرایی سابق جنبش علمای اندونزی ـ بزرگترین سازمان...