آل خلیفه ۴ عالم بحرینی را فراخواند

آل خلیفه ۴ عالم بحرینی را فراخواند

نظام آل خلیفه ۴ تن از علمای بحرینی را که از خواندن خطبه منع شده اند، فراخواند. به گزارش پرس شیعه؛ یکی از این علما شیخ محمد صنقور خطیب مسجد امام صادق (ع) در منطقه الدراز است. ادارۀ امور دینی در وزارت امور قضایی آل خلیفه از...