بیانیه علمای بحرین علیه احکام دادگاههای آل خلیفه

بیانیه علمای بحرین علیه احکام دادگاههای آل خلیفه

علمای دینی بحرین با انتشار بیانیه ای، احکام دادگاههای آل خلیفه علیه شخصیت ها و علمای دینی این کشور را را ظالمانه و مغایر با قوانین بین المللی دانستند. به گزارش پرس شیعه؛ در بیانیه علمای دینی بحرین آمده است: احکام صادره...