تظاهرات گسترده بحرینها در همبستگی با علمای دینی

تظاهرات گسترده بحرینها در همبستگی با علمای دینی

مناطق مختلف بحرین صحنه تظاهرات مردم برای همبستگی با علمای دینی بازداشت شده بود. به گزارش پرس شیعه؛ شرکت کنندگان در تظاهرات اعلام کردند که هدف حکومت از به تعویق انداختن محاکمه علمای دینی بازداشت شده، طولانی تر کردن...