افشاگری درباره دروغ ضد ایرانی العربیه

افشاگری درباره دروغ ضد ایرانی العربیه

جنبش یاران انقلاب ۱۴ فوریه بحرین دروغ پردازی شبکه تلویزیونی العربیه سعودی علیه علمای شیعه بحرینی را محکوم و بیانیه جعلی منتسب به تعدادی از این علما مبنی بر محکوم کردن ایران را رد کرد. به گزارش پرس شیعه؛ جنبش یاران ۱۴...