صرفا مقابله نظامی با فتنه های جهان اسلام کافی نیست ؛ مقابله با فتنه در گرو تقویت انسانیت در جامعه بشری است

صرفا مقابله نظامی با فتنه های جهان اسلام کافی نیست ؛ مقابله با فتنه در گرو تقویت انسانیت در جامعه بشری است

صرفا راه حل نظامی برای مقابله با فتنه های جهان اسلام و پدیده های خشونت باری که در حال گسترش است کافی نیست و اگر علت واسباب آن از بین نرود، منجر به گسترش دایره خشونت می شود. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام سید علی فضل الله...