کتاب مسائل اساسی علم سیاست منتشر شد توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

کتاب مسائل اساسی علم سیاست منتشر شد

کتاب مسائل اساسی علم سیاست، نوشته محمد باقر حشمت زاده، محقق مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ چهارم خود رسید. به گزارش پرس شیعه؛ کتاب «مسائل اساسی علم سیاست»، نوشته محمد باقر حشمت زاده، به چاپ...